Herplaatsing

Helaas gebeurt het nu en dan dat een door mij gefokte hond herplaatst moet worden. Voorheen had ik de ruimte om in dergelijke gevallen de hond zelf tijdelijk op te vangen. Maar in mijn huidige situatie kan ik alleen in zéér urgente gevallen zelf voor directe opvang zorgen. De honden die door omstandigheden een nieuw plekje zoeken zullen hieronder vermeld worden.

Uiteraard hoop ik dat hier niet vaak honden vermeld zullen staan.

Wij zoeken voor ons dwergpinscher teefje van bijna 3 jaar (geb.: 08-03-2020) een warme mand.

De reden van herplaatsing is dat zij één van onze honden die invalide is niet heeft geaccepteerd. Dit uit zich door constant haar territorium binnen af te bakenen, maar ook door aanhoudend te blaffen. Wij hebben een gedragstherapeut ingeschakeld voor haar gedrag en zij gaf aan dat ons hondje een ander leven verwacht waarbij zijzelf op de eerste plaats komt. Buiten kan ze prima met andere honden en is ze goed opgevoed. Kleine kinderen en katten is ze niet gewend.

Mochten er mensen zijn die interesse hebben kunnen ze mailen naar:  e.vanzuilen@hotmail.com.

Dwergpinschers