Tekstvak: Geschiedenis

Ine Hartgers-Wagener

Nummer Een 38

4513 K  HOOFDPLAAT

Nederland

 

Telefoon: +31 (0)117 340296

Mobiel: 06 20366276

E-mail: info@dwergpinscher.nl

Ons adres:

 

van Tilburgs Roem

Tekstvak: Laatste update:
25-3-2015

Op 4 december 2009

overleed mijn geliefde echtgenoot Henk na een moedig gedragen ziekte.

Zo lang ik weet hebben mijn ouders honden gehad. De eerste hond was een bastaardje van het type boerenfox.

Omstreeks 1960 was de Dwergpinscher een van de meest voorkomende rassen. Vooral in Tilburg waar wij woonden kwam het ras erg veel voor. De rasvereniging had zelfs een onderafdeling in Tilburg. In die tijd liepen honden op straat ook nog vaak los. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat  het bastaard teefje op een dag op straat gedekt werd door een Dwergpinscher reu. In het nest zat naast enkele fox-achtigen ook een zwart-bruin Pinscherachtig teefje. Dit teefje kreeg de naam Moor en werd aangehouden. Na het overlijden van het bastaardje deed een Boxer teef (met stamboom) haar intrede in ons gezin.

 

In 1961 verhuisden we naar een iets grotere woning met een grote tuin. Vanaf dat moment breidde

de veestapel zich uit. Naast de kanaries, de Kruising-Pinscher en de Boxer kwamen er konijnen en

kippen, een Cocker Spaniel en twee Teckels. 

1963 -1964       De eerste nestjes Teckels en Boxers met stamboom werden gefokt.

                          Ook met Moor werd een nestje “Dwergpinschers” gefokt. Een blauw-bruine

                          pup werd aangehouden maar dit hondje had ernstige huidproblemen

                          waarvan we nu weten dat dit verband hield met de kleur.

                          De bekende kynoloog Jan van de Sande kwam namens de Raad van Beheer

                          voor de nestcontrole van de Boxers en Teckels. Hij heeft mijn ouders er toe

                          aangezet om een kennelnaam aan te vragen.

Maart 1965        Kennel van Tilburgs Roem was geregistreerd.

 

De eerste jaren werden vooral Teckels en Boxers gefokt onder deze kennelnaam. Als er bij familie of kennissen honden om een of andere reden weg moesten dan kregen die bij ons een tijdelijk plekje. Hierdoor kwam er  zo nu en dan ineens een hond van een ander ras in huis.

Met Maltezer Joep heb ik op 11-jarige leeftijd mijn show-debuut gehad op de show in Den Bosch. Vreselijk trots waren we op de 1 Zeer Goed die Joep in de jeugdklas behaalde.

Ook een Franse Buldog teef kwam als afdankertje bij ons. Dat teefje werd gedekt door een kampioen reu van mevrouw van der Laan die toen nog in Tilburg woonde. Twee teefjes werden aangehouden maar alle drie de Buldogjes zijn uiteindelijk verkocht omdat mijn moeder zich wel erg stoorde aan het geknor van dit drietal.

Ook twee (door een kennis afgedankte) Engelse Bassethounds vonden bij ons onderdak. Ook deze twee dames hadden een keurige stamboom. En ook nu werd er gezocht naar een passende reu en werd er een nestje gefokt. Deze erg leuke gezellige honden hadden als vervelende gewoonte dat ze midden in de nacht  “wolfje” speelden. Klachten van de buren hebben er toe geleid dat voor de Bassethounds naar ander onderdak gezocht werd.

1972      Als 15-jarige wilde ik graag een klein hondje wat ik mee kon nemen naar mijn kamer en waarmee ik ook naar shows zou kunnen gaan.              De eerste Dwergpinscher met stamboom Teddy de Helm deed zijn intrede. Teddy kreeg in de loop van het jaar gezelschap van de              teefjes Pukkie de Helm en Shirley v. Hügelicht.

1973      Na het overlijden van mijn vader ve rhuisde de laatst overgebleven Boxer naar een van mijn broers.

             Er brak een tijd aan met alleen Dwergpinschers.

1974      November 1974 worden de eerste twee nestjes Dwergpinschers geboren.

1975      Mijn moeder wilde toch wel graag een hond erbij die iets groter was dan de Dwergpinschers. De Basenji Aphrodite v.h. Leurse Bos              deed haar intrede.

1977      De Raad van Beheer registreert mij als mede-eigenaar van de kennelnaam.

             Met zowel de Basenji’s als de Dwergpinschers gingen we naar shows, fokten we nestjes en hielden uit die nestjes zo nu en dan een              pup zelf.

1981      Mijn huwelijk met Henk Hartgers wiens ouders in 1974 twee Dwergpinscher pups bij ons kochten.

             In Oostenrijk was een terugfokprogramma opgestart voor de Oostenrijkse Pinscher.  Onder strikte voorwaarden konden   wij een              teefje kopen. Betty van Schildbach werd geïmporteerd.

1983      Het karakter van de Basenji’s leidde in de loop van de jaren nogal eens tot problemen. We besloten dan ook niet meer verder te fokken              met dat ras.

1984      Om meer ruimte te hebben voor de honden verhuisden we naar een oude boerderij in Sprang-Capelle. Daar hadden we de              beschikking over erg veel binnenruimte en over een groot speelveld. Het aantal honden breidde zich dan ook snel uit tot   zo’n 28              stuks.

1991      Ik hield blijvend nekletsel na een auto-ongeval. Dit was de aanleiding om het aantal honden te gaan beperken.       

1997      Overlijden van mijn moeder.

1998      In verband met gezondheidsklachten van onszelf was het noodzakelijk om de activiteiten met de honden nog verder in te krimpen.

             Met pijn in ons hart besloten we om te stoppen met het fokken en showen van de Oostenrijkse Pinschers.

             De drie oudste “Oostenrijkers”  hebben hun oude dag bij ons gesleten; ze behaalden leeftijden van 13 en 15 jaar. De jongere              Oostenrijkse Pinschers zijn herplaatst bij fokkers in binnen– en buitenland.

2004      Door zeer ernstige gezondheidsproblemen van Henk was het vrijwel niet meer mogelijk om shows te bezoeken.

             Ook het fokken van nestjes moesten we op een laag pitje zetten. Het werd noodzakelijk om te verhuizen naar een kleinere              onderhoudsarme woning. We besloten om onze vakantiewoning in Zeeuws-Vlaanderen te laten vervangen door een              nieuwbouwwoning op dezelfde plek.

             Gelukkig heb ik voor enkele van mijn honden (met name de reuen)  geweldige “pleeggezinnen”.

2006      Na tijdelijk verblijf op een vakantiepark in Baarle-Nassau volgde de definitieve verhuizing naar Zeeuws-Vlaanderen.

2009      Helaas werd Henk opnieuw getroffen door een ernstige ziekte waaraan hij op 4 december 2009 overleed.

             Met behulp van enkele bevriende buurvrouwen was het mogelijk om af en toe een nestje te fokken en deel te nemen aan shows.  

2011      Begin LAT-relatie met Jos van Gorp. Samen met mijn honden verblijf ik regelmatig enkele dagen op de boerderij in Alphen (NB).

2015      50 jaar Kennel van Tilburgs Roem.

2016     Jos was het grootste deel van het jaar opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. Daardoor was ik veel in Alphen in plaats van in Nummer     Een.

2017     Begin januari kon Jos het ziekenhuis verlaten. Vanaf dat moment woonden we samen afwisselend in Nummer Een en Alphen.

             We hebben genoten van strandwandelingen met de honden en van de nestjes van Gitty (X-nest) en Oletta (Y-nest).

             Helaas is Jos op 28 November overleden. Hierdoor heeft een fijn jaar een erg naar einde gekregen.

2018     Met ups en downs de draad weer oppakken en genieten van de leuke resultaten op de shows en niet te vergeten van nieuwe pups.   

Tekstvak: Laatste update:
4-5-2018

Kennel

van Tilburgs Roem

 

Home / Nieuws

_____________________

 

Geschiedenis

 

_____________________

 

Pups

 

_____________________

 

Het roedel nu

 

_____________________

 

De Stamouders

 

_____________________

 

De honden van toen

 

_____________________

 

De fokproducten

 

_____________________

 

Rasbeschrijving Dwergpinschers

_____________________

 

Rasvereniging en

FCI-standard

_____________________

 

Links

 

Op 28 november2017

overleed mijn lieve vriend Jos.